De juiste installatielocatie voor je warmtepomp

Waar kan ik een lucht/water-warmtepomp installeren?

 Iedereen die erover denkt om zijn huis met een warmtepomp te verwarmen, wordt met deze vraag geconfronteerd. Er zijn een aantal aandachtspunten bij het installeren van een warmtepomp. Maar maak je geen zorgen: we hebben de antwoorden op de belangrijkste vragen samengevat, van "Waar en hoe moet ik mijn warmtepomp installeren?" tot "Hoe ver van het huis kan een warmtepomp geïnstalleerd worden?" en "Waar moet ik rekening mee houden bij het installeren van leidingen?". Dit is de ideale manier om je voor te bereiden op de buiteninstallatie van je nieuwe verwarmingstoestel.

De juiste installatieplaats voor een warmtepomp met buitenunit

We maken eerst een onderscheid tussen installatie binnen en buiten. Veel warmtepompen - waaronder de GreenFOX warmtepomp - worden buiten geïnstalleerd. Terwijl bij de installatie van monobloc-toestellen binnenshuis vooral rekening moet worden gehouden met de introductie in huis, zijn er andere punten waarmee rekening moet worden gehouden bij de installatie buitenshuis. In tegenstelling tot monobloc-toestellen bestaan split-toestellen uit een binnen- en een buitenunit. Hieronder zullen we ons echter richten op de installatie van monoblok-warmtepompen met een buitenunit.

In het algemeen moeten de volgende criteria in acht worden genomen, maar het is belangrijk om op te merken dat er ook strengere regionale voorschriften van toepassing kunnen zijn.

 

Belangrijke criteria voor de installatie buitenshuis van een luchtwarmtepomp

Minimumafstanden voor warmtepompen

Hierbij moet rekening worden gehouden met de relevante toegankelijkheid van het apparaat, een minimale afstand tot planten, de best mogelijke luchtstroom en omstandigheden met betrekking tot vorstschade.

Vereisten voor de installatielocatie

Er moet gezorgd worden voor een geschikte windrichting, voldoende draagvermogen van de ondergrond, een vorstvrije fundering (80 cm) en een onbelemmerde waterafvoer.

Maatregelen in verband met het koelmiddel

Het is vooral belangrijk om voldoende afstand te bewaren tot ramen, kelders en kabelgoten en, indien nodig, rekening te houden met speciale vereisten in openbare ruimten.

De warmtepomp voor of naast het huis

Of: Waar moet ik mijn warmtepomp installeren en hoe ver kan hij van het huis worden geplaatst?

Als je aan warmtepompen voor buiten denkt, heb je misschien beelden van toestellen vlak naast het huis in je hoofd of vraag je je soms af "Waarom staan warmtepompen altijd voor het huis?". Dit heeft voornamelijk te maken met het feit dat warmtepompen op een vrije, beschutte locatie moeten worden geïnstalleerd en niet verder dan 15 meter van de verwarmings-/installatieruimte. Daarnaast moet rekening worden gehouden met de drie essentiële criteria voor het installeren van een warmtepomp en een omgeving die zoveel mogelijk geluid absorbeert.

Wat betreft de afstand tot naburige eigendommen geldt de volgende vuistregel - bijvoorbeeld in het geval van de GreenFOX warmtepomp: drie meter van de grens is vaak voldoende om ervoor te zorgen dat de nachtgrenswaarden worden nageleefd.

Planning is de helft van het werk

Als het om nieuwbouw gaat, kun je de verschillende criteria al in je planning opnemen. Tijdens de planningsfase moet je rekening houden met de volgende tips:

  • Om warmteverlies tot een minimum te beperken, moeten de hydraulische leidingen tussen de warmtepomp en het gebouw zo kort mogelijk worden gehouden.
  • Om ongewenste geluidsoverlast te voorkomen, moet installatie in een galmende omgeving worden vermeden. Indien nodig moeten structurele obstakels worden gepland.
  • Er moet altijd worden gezorgd voor een onbelemmerde luchtstroom door de warmtepomp.
  • Neem de landspecifieke normen en richtlijnen in acht bij het plannen, installeren en gebruiken van het verwarmingssysteem.

 

 

Vind uw ÖkoFEN-adviseur
Vraag je brochure aan

GreenFOX - stijlvol buitentoestel voor elke tuin

De GreenFOX warmtepomp bereikt niet alleen de hoogste rendementswaarden, maar maakt ook indruk als buitenunit met zijn stijlvolle design in wit, grijs en antraciet. Met een geluidsvermogen van slechts 45,2 db(A) (conform DIN EN 121012-1) is het een van de stilste apparaten op de warmtepompmarkt. De unieke GreenMode maakt het voor het eerst mogelijk om het hele jaar door zo groen mogelijk te verwarmen met een warmtepomp.

Meer over de GreenFOX 

Welk voorbereidend werk is er nodig om een warmtepomp buitenshuis te installeren?

De benodigde tijd is - zeker in het geval van een GreenFOX warmtepomp - minimaal. Voor de GreenFOX warmtepomp is een doe-het-zelf prefab fundering van hoogwaardig roestvrij staal verkrijgbaar. Als je deze gebruikt, bespaar je jezelf het betonwerk. Het enige wat je hoeft te doen is uitgraven (of "laten staan", afhankelijk van de omstandigheden), een grindbasis maken, de prefab fundering plaatsen en uitlijnen en opvullen met grind.

Afhankelijk van de toegankelijkheid kun je verwachten dat de installatie 1 tot 2 uur in beslag neemt. Samen met de graafwerkzaamheden kan een warmtepomp in slechts een paar uur worden geplaatst en geïnstalleerd.

Doe-het-zelf prefab fundering voor een GreenFOX lucht/water-warmtepomp

 

Vereisten voor de installatieplaats van een warmtepomp

  • De warmtepomp dient buiten geïnstalleerd te worden op een vlakke en stabiele ondergrond met voldoende draagvermogen; de omkasting dient gemaakt te zijn van weerbestendige materialen.
  • Als de warmtepomp op een open plek wordt geïnstalleerd waar deze kan worden blootgesteld aan de hoofdwindrichting, is het raadzaam om windbeschermers te installeren.
  • De uitgeblazen lucht kan leiden tot ijsvorming, dus deze mag niet op trottoirs, terrassen, enz. stromen.
  • Bij installatie naast ramen en deuren moet rekening worden gehouden met het geluidsniveau.
  • Zorg bij het installeren van de unit voor een goede toegankelijkheid voor onderhoud en service.

Richtlijnen voor de veiligheidsafstanden van een GreenFOX warmtepomp

Houd rondom de warmtepomp een afstand van minstens één meter aan tot ramen, deuren, schachten, openbare plaatsen en paden. Als de achterkant van de warmtepomp tegen een gesloten muur/huismuur is geïnstalleerd, houd dan een afstand van minstens 300 mm tot de muur/huismuur aan, idealiter 500 mm. De afstand van de voorkant van de warmtepomp tot voetpaden moet minstens 3 meter zijn, en tot groen minstens 6 meter.

 

 

Waar moet je op letten bij leidingen?

De hydraulische leidingen moeten thermisch geïsoleerd zijn, idealiter moeten ze vorstvrij in de grond worden gelegd. De hydraulische leidingen moeten worden aangesloten met flexibele slangen voor geluidsontkoppeling.

 

Dit kan ook interessant zijn

Geluidsniveau van een warmtepomp

Warmtepompen produceren geluid tijdens hun werking, maar zijn aan bepaalde limieten gebonden. Veel moderne warmtepompen zijn echter nauwelijks hoorbaar als ze correct geïnstalleerd zijn.

Meer weten

Warmtepompen in oude(re) gebouwen

Op voorwaarde dat aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan - zoals de juiste isolatie of het juiste warmtedistributiesysteem - is een warmtepomp ook een aantrekkelijk en efficiënt verwarmingssysteem voor bestaande gebouwen.

Meer weten

Hybride verwarming

Met een hybride verwarmingsoplossing - d.w.z. een combinatie van warmtepomp- en pelletverwarming - vergroot je je onafhankelijkheid van één brandstof. Het verbetert ook de levensduur van beide systemen.

Meer weten