Premies voor warmtepompen in 2024

Kom ik in aanmerking voor een premie bij de aankoop van mijn lucht-waterwarmtepomp?

 

Bij de keuze voor een nieuw verwarmingssysteem spelen de kosten en mogelijke premies natuurlijk een centrale rol. In Vlaanderen zijn er momenteel enkele interessante premies die je kan aanvragen als je een warmtepomp installeert. De premies zijn vaak afhankelijk van je inkomenscategorie en hangen ook samen met andere factoren zoals de aanvraag van andere premies en het tijdstip van aanvragen. Om je wegwijs te maken in het kluwen van de verschillende premies hebben wij hieronder een kort overzicht gemaakt met de mogelijkheden. Alle details en voorwaarden kan je nalezen op de website van vlaanderen.be

Mijn VerbouwPremie voor warmtepomp

 

Deze premie kan aangevraagd worden door eigenaars en investeerders van bestaande woon- en niet-woongebouwen (utilitaire gebouwen), zowel voor de realisatie als voor de renovatie ervan.

Het bedrag hangt af van de aard van het gebouw en wie het aanvraagt (inkomenscategorie). 

De premie ligt tussen €3000 tot €7200 (aanvraag uiterlijk 31/12/2025).

Let op! Vanaf 1 januari 2026 wordt dit bedrag anders berekend en zal de premie tussen de €2250 en €3600 liggen.

Totaalrenovatiebonus (BENO-pass)

 

Wie investeert in 3 of meer energiebesparende maatregelen, kan in aanmerking komen voor de Totaalrenovatiebonus. Deze bonus is dus bedoeld voor mensen die bezig zijn met een grotere bouw/verbouwing en die naast het vervangen van de centrale verwarming, ook andere energiebesparende investeringen doen (bv: nieuw dak, isoleren, zonneboiler,..)

Als u minstens 3 premies aanvraagt (of minstens 2 premies combineert met een ventilatiesysteem) binnen een periode van 5 jaar én aan alle voorwaarden voldoet, dan krijgt u bovenop die premies automatisch nog een bonus. Hoe meer energiebesparende maatregelen u combineert, hoe hoger de bonus. Eén van deze drie premies kan dan de Mijn Verbouwpremie voor warmtepomp zijn (zie uitleg hierboven). 

Bedrag

Het bedrag van de totaalrenovatiebonus voor een eengezinswoning gaat van €1250 (voor 3 investeringen) tot €4750 (voor 7 investeringen)

 

 

EPC Labelpremie

 

LET OP:  De Totaalrenovatiebonus is NIET cumuleerbaar met de EPC-Labelpremie. Bij een eerste investering moet je de keuze maken of je het traject van de Totaalrenovatiebonus OF de EPC-labelpremie zal volgen. 

Bij woningen met een slecht energieprestatierapport, kunt u ook genieten van de EPC Labelpremie als je binnen de vijf jaar grondig renoveert en daarmee je EPC-label de hoogte in duwt.

Bedrag

Het bedrag van de premie hangt in 2024 af van het behaalde EPC-label na renovatie(s) en van het statuut beschermde afnemer en gaat tot maximaal €6000.

Let op! Vanaf 2025 is de premie ook afhankelijk van de inkomenscategorie en nog niet nader gespecifeerde ventilatie-eisen. Deze zal dan maximaal €7000 kunnen bedragen.

Voorwaarden

De EPC-labelpremie is combineerbaar met Mijn Verbouwpremie. De EPC-labelpremie is voor dezelfde investeerder/eigenaar niet combineerbaar met een nog lopend Totaalrenovatiebonustraject. Wel voor een Totaalbonusrenovatieproject dat reeds werd afgerond.

Vind uw ÖkoFEN-adviseur
Vraag je brochure aan