Privacyverklaring

1. Algemeen informatie

De bescherming van uw persoonlijke gegevens is zeer belangrijk voor ÖkoFEN Forschungs- und Entwicklungs GesmbH (hierna "wij", "ons") en haar dochterondernemingen (samen "ÖkoFEN"). ÖkoFEN houdt zich aan de geldende wettelijke bepalingen inzake de bescherming, de rechtmatige verwerking en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens en de veiligheid van gegevens, in het bijzonder de Oostenrijkse wet op de gegevensbescherming ("DSG"), de EU-basisverordening inzake gegevensbescherming ("DSGVO") en de Telecommunicatiewet ("TKG").

Deze gegevensbeschermingsverklaring informeert u over de aard, omvang en doeleinden van het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens door ons in verband met uw bezoek aan en gebruik van de onlinediensten van ÖkoFEN, inclusief de onlinefunctie van ÖkoFEN-producten via het portaal my.oekofen.info en de myPelletronic-app.

 

2. Contact

Als u contact met ons opneemt (per e-mail, telefoon, op een beurs of in een andere vorm), zullen wij uw persoonlijke gegevens (naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en uw aanvraag of gerelateerde documenten) verwerken om u productinformatie toe te sturen en om u op een later tijdstip te contacteren.

Om later contact met u op te nemen (bijvoorbeeld om een afspraak te maken voor een gesprek), worden uw gegevens doorgegeven aan de verantwoordelijke vertegenwoordiger/verkoopmedewerker. Indien nodig worden uw persoonlijke gegevens doorgegeven aan een installatiebedrijf in uw regio voor verdere verkoopintroductie (datum van afspraak, opmaken van een offerte).

 

 

3. Analyse-Tools

Cookies

Wanneer u deze website bezoekt, worden kleine tekstbestanden ("cookies") automatisch op uw computer opgeslagen. Cookies worden gebruikt om onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken.

U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte bent van de instelling van cookies en alleen in individuele gevallen cookies toestaat, dat u in bepaalde gevallen cookies accepteert of deze in het algemeen uitsluit en dat u de automatische verwijdering van cookies activeert wanneer u de browser afsluit. Als cookies worden gedeactiveerd, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Cookies die nodig zijn voor het elektronische communicatieproces of voor het leveren van bepaalde door u gevraagde functies (bijv. winkelwagenfunctie) worden opgeslagen op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij het opslaan van cookies voor het technisch foutloos en geoptimaliseerd aanbieden van zijn diensten. Voor zover andere cookies (bijv. cookies voor de analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze in deze gegevensbeschermingsverklaring apart behandeld.

Als u het niet eens bent met het opslaan van cookies op uw computer, kunt u het gebruik van cookies in uw browser deactiveren. Wij willen er echter op wijzen dat in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig beschikbaar zijn.

 

Google Analytics & Remarketing

Deze website maakt gebruik van Google Analytics en Google Remarketing. Dit zijn diensten van Google Inc. ("Google"). De door cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google voldoet aan de gegevensbeschermingsbepalingen van de "US Safe Harbor"-overeenkomst en is geregistreerd bij het "Safe Harbor"-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden doorgeven indien Google hiertoe wettelijk verplicht is of voor zover deze derden de informatie in opdracht van Google verwerken.

Derden, waaronder Google, plaatsen advertenties op websites op het internet. Derden, waaronder Google, gebruiken opgeslagen cookies om advertenties weer te geven op basis van eerdere bezoeken van een gebruiker aan deze website. Google zal uw IP-adres nooit met andere gegevens in verband brengen. Het verzamelen en opslaan van gegevens kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden herroepen. U kunt het gebruik van cookies door Google deactiveren door de pagina op te roepen voor het deactiveren van Google-reclame. Als alternatief kunnen gebruikers zich afmelden voor het gebruik van cookies door derden door een bezoek te brengen aan de afmeldingspagina van het Network Advertising Initiative. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor de verwerking van uw gegevens door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Het verzamelen en opslaan van gegevens kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden herroepen. Meer informatie over de algemene voorwaarden van Google vindt u hier.

 

Google gegevensbeschermingsverklaring: www.google.be

 

Facebook Pixel

Deze website maakt gebruik van de remarketingfunctie "Custom Audiences" van Facebook Inc. ("Facebook"). Deze functie wordt gebruikt om op interesse gebaseerde advertenties ("Facebook-advertenties") aan bezoekers van deze website te presenteren als onderdeel van hun bezoek aan het sociale netwerk van Facebook. Voor dit doel is de remarketing tag van Facebook op deze website geïmplementeerd. Deze tag brengt een directe verbinding tot stand met de Facebook-servers wanneer u de website bezoekt. De Facebook-server wordt ervan op de hoogte gesteld dat u deze website heeft bezocht en Facebook wijst deze informatie toe aan uw persoonlijke Facebook-gebruikersaccount. De tag wordt ook gebruikt om de effectiviteit van reclame te meten. Voor meer informatie over de verzameling en het gebruik van deze informatie door Facebook en uw rechten en keuzes met betrekking tot uw privacy, raadpleegt u de Privacyverklaring van Facebook op https://www.facebook.com/about/privacy/ Als alternatief kunt u de remarketing functie "Custom Audiences" uitschakelen op https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_=_. Om dit te doen, moet u ingelogd zijn op Facebook.

 

4. Nieuwsbrieven

Gegevensverwerking

Als u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben we uw e-mailadres, voor- en achternaam en begroeting nodig. Deze gegevens worden op vrijwillige basis verzameld. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor de verzending van de gevraagde informatie.

De gegevens die u in het registratieformulier voor de nieuwsbrief invult, worden uitsluitend verwerkt op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 liter DSGVO). U kunt uw toestemming voor het opslaan van uw gegevens en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief te allen tijde herroepen via de link "Afmelden" in de nieuwsbrief. De intrekking doet geen afbreuk aan de wettigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerkingsoperaties.

De gegevens die u bij ons hebt opgeslagen om u te abonneren op de nieuwsbrief worden door ons opgeslagen tot u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en verwijderd nadat u zich heeft afgemeld voor de nieuwsbrief. Dit heeft geen invloed op de gegevens die door ons voor andere doeleinden zijn opgeslagen (bijv. e-mailadressen voor het ledenbereik).

CleverReach

Deze website gebruikt CleverReach om nieuwsbrieven te versturen. De aanbieder is CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede. CleverReach is een dienst waarmee de verzending van de nieuwsbrief kan worden georganiseerd en geanalyseerd. De gegevens die u invoert voor het ontvangen van de nieuwsbrief worden opgeslagen op de servers van CleverReach in Duitsland en Ierland.

Met onze nieuwsbrieven die met CleverReach worden verstuurd, kunnen we het gedrag van de ontvangers van de nieuwsbrief analyseren. Zo kan onder andere worden geanalyseerd hoeveel ontvangers het nieuwsbriefbericht hebben geopend en hoe vaak er op welke link in de nieuwsbrief is geklikt. Meer informatie over data-analyse door middel van CleverReach nieuwsbrieven is te vinden op: https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/.

De gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 liter DSGVO). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken door u af te melden voor de nieuwsbrief. De intrekking doet geen afbreuk aan de wettigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerkingsoperaties. Als u geen analyse door CleverReach wilt, moet u zich afmelden voor de nieuwsbrief. Hiervoor voorzien wij een overeenkomstige link in elk bericht in de nieuwsbrief. U kunt zich ook rechtstreeks uitschrijven op de website.

De gegevens die u ons verstrekt om ons te abonneren op de nieuwsbrief worden door ons opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en van de servers van CleverReach wordt verwijderd nadat de nieuwsbrief is afgezegd. Gegevens die door ons voor andere doeleinden worden opgeslagen, blijven hierdoor onaangetast.

Voor meer informatie, zie de CleverReach Privacy Policy op: https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/.

Persoonlijke gegevens

Op deze website worden geen persoonlijke gegevens verzameld, tenzij u deze vrijwillig aan ons verstrekt (bijv. door het invullen van een formulier).

 

5. Gebruik van my.oekofen.info/myPelletronic App

Gegevensverwerking/gegevensopslag

Als u de verwarmingsinstallatie op het internet aansluit, wordt automatisch een verbinding met de server my.oekofen.info tot stand gebracht en wij verwerken de volgende gegevens:

Nummer van de bediendeel (beginnend met P)
IP adres: Bij producten met een softwareversie tot en met 2.05 wordt het IP-adres permanent opgeslagen. Bij producten met softwareversie 2.06 of hoger wordt het IP-adres gedurende 60 dagen opgeslagen voor het oplossen van problemen.

Wij slaan geen persoonlijke gegevens of positiegegevens op van het mobiele apparaat waarop de myPelletronic App is geïnstalleerd. De gegevens die worden weergegeven bij het gebruik van my.oekofen.info/myPelletronic zijn live gegevens. Deze gegevens worden slechts gedurende 5 dagen op het bedieningspaneel opgeslagen. Deze gegevens worden alleen gegenereerd of bepaald door de apparaten of sensoren die op uw Pelletronic Touch energiemanagementsysteem zijn aangesloten.

Gegevens van de abonnee

U kunt deelnemersgegevens invoeren om het systeem gedetailleerder te beschrijven. Alle gegevens die in deze velden worden ingevoerd, worden aan ÖkoFEN doorgegeven.

Ondersteuningscentrum

De verwarmingsgebruiker heeft de mogelijkheid om een of meer externe supporters (ÖkoFEN-servicetechnicus of installateur) toegang te verlenen tot zijn systeem in de ondersteunende administratie. Het hiervoor benodigde ID-nummer kan rechtstreeks bij de supporter worden opgevraagd. De verwarmingsgebruiker beslist op elk moment over de toegangsrechten van de supporters in het systeembeheer op my.oekofen.info (niet mogelijk in de app).

Goedkeuring van de klantenservice van de fabriek

Als de optie "Vrijgave fabrieksklantenservice" is geactiveerd, heeft de centrale ÖkoFEN-klantenservice toegang tot het systeem. De toegang dient om direct hulp te kunnen bieden in het geval van een ondersteuningsincident. Deze release kan door de gebruiker op elk moment worden geactiveerd of gedeactiveerd.

Encryptie

Het webportaal is gecodeerd met behulp van het https-protocol om de verbinding met het internet en het bijbehorende onderhoud op afstand via een internetbrowser zo veilig mogelijk te maken. Ondanks deze maatregel blijft er een resterend veiligheidsrisico bestaan, dat kan worden geminimaliseerd door het gebruik van beveiligingstechnieken aan de cliëntzijde.

 

 

6. Uw rechten, verantwoordelijke instantie

Verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking

ÖkoFEN Forschungs- und Entwicklungs GesmbH
Datenschutz
Gewerbepark 1
4133 Niederkappel
Oostenrijk
E-mail: datenschutz@oekofen.com

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

U kunt uw toestemming voor de gegevensverwerking te allen tijde intrekken. Hiervoor volstaat een informele schriftelijke kennisgeving aan de verantwoordelijke instantie. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de intrekking wordt uitgevoerd, blijft onaangetast door de intrekking.

Informatie, blokkering, verwijdering van gegevens

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen heeft u het recht op gratis informatie over uw door ÖkoFEN opgeslagen persoonlijke gegevens, de herkomst, de ontvanger en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, het recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. U kunt te allen tijde contact opnemen met de bevoegde autoriteit met betrekking tot deze en andere vragen over deze en andere persoonlijke gegevens.