Hoe luid is een warmtepomp?

Geluidsemissies van een warmtepomp

Moderne warmtepompen zijn over het algemeen relatief stil, maar iedereen die erover denkt om zijn huis met een warmtepomp te verwarmen, moet zich ervan bewust zijn dat lucht/water-warmtepompen tijdens hun werking geluid produceren. De geluidsemissies zijn afkomstig van de compressor, de ventilator en de verhoogde stromingssnelheid door de verdamper. Om de geluidshinder voor gebruikers en/of buren tot een minimum te beperken, moet je dus aandacht besteden aan de keuze van het product en de correcte installatie van het toestel.

Vergelijking van geluidsniveaus van warmtepompen

Het geluid dat wordt uitgestraald door geluidsbronnen wordt gemeten en gespecificeerd als een niveau in decibel (dB(A)). Het geluidsvolume van een warmtepomp varieert afhankelijk van het model, de fabrikant, de grootte en de omgeving. Lucht/water-warmtepompen produceren tijdens hun werking meestal tussen 50 en 70 dB(A) geluid op een afstand van één meter.

Hoe luid is dat dan echt? Om een beter idee te krijgen: 50 dB(A) is vergelijkbaar met een rustig gesprek of een koelkast, 70 dB(A) met een normaal gesprek in een restaurant of een stofzuiger. Het is belangrijk om te weten dat het werkelijke geluidsniveau van een luchtwarmtepomp ook afhangt van factoren zoals de afstand tot de pomp, de omgeving waarin de pomp is geïnstalleerd en het ingestelde vermogen van het apparaat.

 

Vergelijking van geluidsniveau

50 decibel

vergelijkbaar met een rustig gesprek of een koelkast

60 decibel

vergelijkbaar met een normaal gesprek

70 decibel

vergelijkbaar met een normaal gesprek in een restaurant of een stofzuiger

Verspreiding van het geluid buiten

Een warmtepomp genereert geluid tijdens het gebruik, dat zich voortplant in de vorm van golven. Er zijn verschillende omstandigheden die de geluidsverspreiding beïnvloeden: Vaste obstakels zoals gebouwen of muren leiden tot schaduwwerking. Harde materialen zoals beton absorberen geluidsenergie zeer slecht. Geluidsabsorberende oppervlakken daarentegen verminderen de geluidsvoortplanting. De luchtvochtigheid of -temperatuur en de windrichting kunnen ook veranderlijke factoren zijn. 

Grenswaarden voor het geluidsniveau van een warmtepomp

De geluidsgrenswaarden voor warmtepompen kunnen variëren afhankelijk van het land, de regio en de specifieke regelgeving. Er zijn echter algemene richtlijnen en normen die in veel landen gelden. Deze normen geven vaak aan hoeveel geluid verschillende soorten apparaten, waaronder warmtepompen, mogen produceren.

In de Europese Unie zijn de geluidsemissiegrenswaarden voor warmtepompen bijvoorbeeld vastgelegd in de Verordening (EU) nr. 813/2013. Voor precieze informatie moet je altijd de relevante regionale regelgeving of de informatie van de fabrikant raadplegen.

 

 

Planningsinformatie die rekening houdt met het geluidsniveau van warmtepompen

Bij het plannen van de installatie van de warmtepomp moet je de instructies van de fabrikant en de keuze van de installatielocatie in acht nemen. Je geeft best de voorkeur aan geluidsabsorberende omliggende gebieden (bijvoorbeeld een gazon). Ontdek alle details over de juiste installatielocatie voor een warmtepomp.

Stel de warmtepomp correct in

 

Geluidsgrenswaarden voor warmtepompen in België

In het Vlaamse, Waalse en Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelden specifieke decreten.

Er worden eisen gesteld aan zowel het specifieke geluidsdrukniveau in de buurt van bewoonde gebieden als binnen aangrenzende woongebouwen. Raadpleeg de relevante normen en voorschriften.

Stil, stiller, GreenFOX

De GreenFOX warmtepomp haalt niet alleen de hoogste rendementswaarden, maar maakt ook indruk met zijn stijlvolle design en de unieke GreenMode. Volgens de testresultaten haalt hij ook een gemiddelde van slechts 45,2 dB(A). Afhankelijk van de verwarmingsintensiteit en de laagste buitentemperatuur bereikt hij een maximum van 54,3 dB(A). Daarmee is het een van de stilste apparaten op de warmtepompmarkt. Met de nachtmodus en stille modus, die voor een bijzonder stille werking zorgen, zijn de waarden nog lager om te voldoen aan de nachtgrenswaarden van respectievelijk 40 en 45 dB(A).

Meer over GreenFOX 

Factoren die het geluidsniveau van een warmtepomp beïnvloeden

Het geluidsniveau van een warmtepomp hangt niet af van één enkele factor, maar van een combinatie van verschillende factoren, zoals het type warmtepomp, de installatielocatie, het vermogen en de grootte van de warmtepomp of de kwaliteit van de componenten.

Er zijn verschillende soorten warmtepompen - lucht/water-warmtepompen, grond/water-warmtepompen, water/water-warmtepompen - en elk type heeft verschillende geluidsniveaus. De locatie waar de warmtepomp is geïnstalleerd speelt ook een belangrijke rol. Als de warmtepomp dicht bij slaap- of woonruimtes staat, kan dit soms als storend worden ervaren. De isolatie rond de warmtepomp speelt hier een belangrijke rol en kan het geluid dempen.

Technologische vooruitgang, zoals verbeterde compressor- en ventilatortechnologieën, dragen er ook toe bij dat moderne warmtepompen stiller zijn dan oudere modellen. Regelmatig onderhoud is ook belangrijk om ervoor te zorgen dat alle onderdelen van de warmtepomp goed werken. Versleten of slecht onderhouden onderdelen kunnen meer lawaai veroorzaken.

Dit is ook interessant

De warmtepomp in oude(re) gebouwen

Of ze nu nieuw of enigszins verouderd zijn, een warmtepomp kan voor veel gebouwen de ideale verwarmingsoplossing zijn. Ontdek waar je rekening mee moet houden in oude of bestaande gebouwen om ervoor te zorgen dat een warmtepomp een efficiënte verwarmingsoplossing is.

Warmtepomp in oude(re) gebouwen

Onafhankelijke verwarming met hybride

Als je echt toekomstbestendige en onafhankelijke verwarming wilt, is een hybride oplossing de beste keuze. Met de combinatie van een pelletverwarmingssysteem en een warmtepomp ben je voorbereid op alles wat de toekomst zal brengen.

Zeker voor de toekomst met hybride

Installatieplaats van een warmtepomp

Als je een warmtepomp buitenshuis installeert, moet je met een aantal punten rekening houden, zoals de bijbehorende minimumafstanden.

Warmtepomp installatieplaats

Contact opnemen

Onze ÖkoFEN adviseurs helpen je graag bij het kiezen van een verwarmingssysteem. Neem nu contact met ons op.

Contacteer nu

Info- en brochure aanvraag

Vraag hier onze uitgebreide brochure aan.

 

Vraag aan