Smart PV
Levnější skladování sluneční energie

Nezávislá výroba teplé vody pomocí pelet a fotovoltaiky

 

Více energie pro Váš domov.

Smart PV je energetický management pro energeticky efektivní integraci výroby elektřiny do Vašeho topného systému.

Inovativní technologie Smart PV umožňuje ukládat přebytečnou solární energii do topného systému. Nepotřebná energie se ukládá do vody prostřednictvím topné tyče s maximálním výkonem 3 kW. Systém Smart PV měří veškerou elektrickou zátěž v domě a zaznamenává spotřebu ze sítě, dodávku do sítě a vlastní spotřebu. Údaje se vyhodnocují prostřednictvím ovládacího panelu topného systému nebo přehledně prostřednictvím on-line přístupu k topnému systému.


Optimální využití energie

Místo toho, aby se přebytečná elektřina dodávala do sítě s malou nebo žádnou odměnou, lze fotovoltaickou energii efektivněji a hospodárněji využít k vytápění. Za tímto účelem je akumulační nádrž vybavena systémem power2heat a doplněna modulem inteligentního měření.

Snadná regulace spotřeby energie

Inteligentní ÖkoFEN Pelletronic Touch-Regler měří celkovou energetickou bilanci, optimalizuje spotřebu díky on-line připojení k údajům o počasí a ukládá přebytečnou energii do akumulační nádrže. Tím šetříte palivo a optimálně využíváte svůj energetický systém.

Smart PV Meter

Měří oběr a dodávky ze sítě. Údaje o spotřebě energie se zobrazují na dotykovém ovládacím panelu. Doba návratnosti soukromé výroby elektřiny se tím zkracuje, protože jinak nevyužitá fotovoltaická elektřina snižuje náklady na vytápění.

Chytré propojení s power2heat

 

Smart PV se skládá ze dvou modulů. Smart PV Meter a modul Smart PV power2heat. Modul Smart PV Meter samostatně detekuje přebytečnou energii fotovoltaického systému (nebo jiné výroby elektřiny) a využívá ji ve spojení s modulem power2heat (topné těleso s regulátorem výkonu).

 

Přehled výhod Smart PV

 

 

Využití přebytečné elektřiny pomocí Smart PV nabízí následující výhody:

 

  • Zkrácení doby návratnosti Vašeho fotovoltaického systému (nebo jiné výroby energie).
  • Umožňuje identifikaci a vypnutí "žroutů energie"
  • Větší účinnost díky vyšší míře vlastní spotřeby
  • Zpracování dat o počasí on-line - kotel čeká na solární zisk
  • Plynulé využití přebytečné solární energie od 0 do 100 %.
  • Obsluha a vizualizace na dotykovém ovládacím panelu Vašeho topného systému ÖkoFEN
  • Lze integrovat do stávajících i nových systémů