Co je to kondenzační technologie?

Nejúčinnější vytápění

Kotle na pelety ÖkoFEN s kondenzační technologií využívají energetický obsah pelet téměř beze zbytku. Dodatečné využití energie ze zbytkového tepla obsaženého ve vodní páře dosahuje energetického zisku přibližně 15 %. V porovnání se standardním kotlem bez kondenzační technologie lze také snížit emise prachu až na téměř neměřitelnou hodnotu. Tím se nejen snižují náklady na vytápění, ale také se nejlépe chrání klima. 

 

Jak funguje kondenzační technologie 

Při spalování pelet vzniká ve spalinách voda ve formě páry. Ta za normálních okolností uniká nevyužitá komínem. Kondenzační technologie naproti tomu využívá právě tyto spaliny. Spaliny se ochlazují pod kondenzační teplotu. Vzniklý kapalný kondenzát uvolňuje při přeměně velké množství tepla.

Jedná se o dodatečné teplo, které lze dodat a znovu využít. Tento dodatečný zisk energie zvyšuje účinnost až o 15 %.

 Takto funguje topný systém s kondenzační technologií

Nejdůležitější prvky technologie kondenzačních kotlů

Požadavky na instalaci kondenzačního kotle

Abyste mohli kondenzační kotel používat, měli byste se v každém případě předem ujistit, že jsou splněny nezbytné předpoklady pro instalaci: 

komín odolný proti korozi (nerezová ocel nebo keramika).

teplota vratné vody max. 40 °C - podmíněný nízkoteplotní topný systém, např. podlahové nebo stěnové vytápění (není technicky nutné, ale je nutné pro dosažení vyšší účinnosti).

kotel vyžaduje připojení kanálu pro odvod kondenzátu.

Zpět