Budoucnost patří vytápění peletami!Dotace pro kotle na pelety
v České republice

Kotlíkové dotace pokračují i v roce 2023. Domácnosti s nižšími příjmy získají na výměnu starého kotle až 95% dotaci. Za způsobilé jsou považovány výměny kotlů realizované od 1. ledna 2021. Vyměnit si kotel s dotací mají možnost i ostatní domácnosti. Ty dostanou až 50 % na výměnu neekologického kotle z dotačního programu Nová zelená úsporám.

Každý, kdo si o dotaci požádá a splní podmínky, dostane peníze na výměnu kotle.

VEŠKERÉ INFORMACE BEZ ZÁRUKY - PŘEVZATO Z WEBU STÁTNÍHO FONDU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR.

 

Kdo může žádat o dotace?

 

Dotace o které lze žádat jsou určeny pro výměnu starých neokologický kotlů emisní třídy 1 nebo 2, kde platí zákaz jejich používání od 1.9.2024.
To znamená, že kotle první a druhé emisní třídy budou muset být nahrazeny kotli s vyšší emisní splňující Ekodesing, což je požadavek na nízkoemisní provoz kotlů dle Nařízení komise (EU) 2015/1189. 

Provozovatel, který bude provozovat kotle 1. nebo 2. emisní třídy po 1.9.2022 riskuje pokutu do výše 50 000 Kč!

 

 

 

Pro domácnosti z nižšími příjmy je výše dotace
až 95% způsobilých nákladů nebo max. 130.000,- Kč

 

Kdo může o dotaci žádat a jak spočítat příjem

  • vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti (rodinného nebo bytového domu, bytové jednotky nebo trvale obývaného rekreačního objektu, který musí být obýván alespoň 24 měsíců před podáním žádosti)
  • průměrný čistý příjem na člena domácnosti v roce 2020 nebyl vyšší než 170 900 Kč, tj. 14 242 Kč na osobu a měsíc. Příjmy členů domácnosti – osob bydlících společně se žadatelem – jsou průměrovány
  • sledovány budou jen běžné příjmy za rok 2020 – zdanitelné příjmy, důchody a vybrané typy dávek
  • domácnosti složené výhradně z důchodců pobírajících starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně nebudou muset příjmy dokládat a jsou pro dotaci automaticky způsobilé; automatický nárok mají i domácnosti čerpající příspěvky či doplatek na bydlení
  • u nezletilých dětí a studentů do 26 let se uvažují příjmy ve výši 0 Kč

Limit pro výši příjmů byl stanoven na základě podkladu zpracovaného Agenturou pro sociální začleňování. Žadatelé, kteří jej nesplní, mohou žádat o dotaci v programu Nová zelená úsporám.

 

 

Pro ostatní domácnosti je výše dotace
až 50% nebo 80.000,- Kč pro automatické kotle na pelety,
resp. 100.000,- Kč pro kotle s celosezónním zásobníkem pelet

 

Kdo může o dotaci žádat

  • vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti (rodinného domu, bytové jednotky nebo trvale obývaného rekreačního objektu)

 

 

Další podrobnosti a informace o dotacích naleznete zde.

Kotlíkové dotace