Flexibilní varianta vytápění pro venkovní instalaci Topná centrála ÖkoFEN

Pokud v budovách není místo pro topný systém nebo sklad pelet nebo je nutné stávající topné a skladovací prostory využít k jiným účelům, pak se jako ideální řešení jeví systém centrálního vytápění. Přestavba budovy není nutná.

 

Externí topná centrála s kotlem a skladem pelet

Prefabrikovaný betonový kontejner slouží k instalaci topného systému na pelety a technologie skladování pelet.
Možnost instalace a spojení s  >> akumulační nádrží a >> solárními kotlektory.

 

Mobilní a kompaktní topné centrály

Topné centrály jsou k dispozici s výkony od 10 do 512 kW. Díky flexibilním možnostem výbavy ji lze optimálně přizpůsobit Vašim potřebám.

  • Více prostoru v budově díky venkovní instalaci
  • Žádné přestavby ve stávající budově.
  • Robustní betonová konstrukce s vysokou požární bezpečností
  • Nákladově efektivní díky prefabrikované systémové konstrukci
  • Individuální vybavení podle Vašich potřeb
  • Výkonové řady od 10 do 512 kW

Přehled výhod topné centrály

Technické specifikace topné centrály

Povrchová úprava střechy

s odvodněním přes parapet - 3 násobně aplikované, integrované okapy

Včetně všech potřebných výřezů a otvorů

pro plnění, šnekový dopravník, připojení komínu, přívod vzduchu a odvětrání, připojení potrubí, atd.

Třída požární odolnosti REI90 (F90)

s vyztužením stěny - obvodové, tloušťka stěny 10 cm

Včetně vnější omítky (bílé)

a interiérové barvy

Kotel na pelety Pellematic

Zapojený samostatně nebo v kaskádě až 4 kotlů, v závislosti na celkovém požadovaném výkonu.

Sklad pelet s tkaninovým zásobníkem nebo skladovací místnost se šikmou podlahou.

Individuální přizpůsobení, instalace na místě dodavatelem topného systému.

Zesílená podlaha

pro zatížení do 500 kg/m2, hladké bednění

2 základové pásy

k montáži na místě