NIEUW! ZeroFlame® Technologie

Pelletwarmte zonder vlam.

Het zuiverste ÖkoFEN pelletverwarmingssysteem ooit.

 

Verdere toepassingen van de ZeroFlame-technologie

Het gamma met de ZeroFlame-technologie breidt uit. Vanaf juli 2023 is de pelletverwarming zonder fijnstofuitstoot ook beschikbaar bij onze keteltypes Pellematic Compact en Pellematic Smart XS.

Compact (10-18 kW)

Meer informatie

Condens (10-18 kW)

Meer informatie

Smart XS (10-18 kW)

Meer informatie 

Schoon - volledig zonder filters

De ZeroFlame® technologie overtuigt door:

 

De nieuwe technologie van ÖkoFEN zorgt voor een fijnstofemissie onder het meetbereik.

Zonder filtertechniek.

De uitstoot van fijnstofdeeltjes is een veelbesproken onderwerp in de verwarmingssector.

Om luchtverontreiniging tegen te gaan moeten de emissiewaarden zo laag mogelijk blijven. Na jarenlang intensief onderzoek en een uitgebreide Europese praktijktest is ÖkoFEN erin geslaagd om een grote stap te zetten richting de zuiverste vorm van energieomzetting uit houtpellets.

Waarom hebben we ZeroFlame® ontwikkeld?

Het doel was om een oplossing te ontwikkelen die geen beperkingen zou opleggen aan de vorige technologie op gebied van comfort en betrouwbaarheid. De fijnstoffilters die nu in de sector gebruikt worden, zijn kostenintensief en zelden onderhoudsvrij. Deze weg wilden we niet verder verkennen. ÖkoFEN bleef resoluut verder werken aan en betere en eenvoudigere oplossing die zich direct in de verbrandingskamer bevindt. 

Hoe werktZeroFlame®?

Met ZeroFlame®, de wereldwijd nieuwe pelletverbrandingstechnologie, heeft ÖkoFEN een mijlpaal bereikt. De bijzondere luchttoevoer in combinatie met het speciale ontwerp van de verbrandingskamer zorgt voor een zeer bijzonder effect. De vlam verdwijnt bijna volledig en vermindert de uitstoot van fijnstof tot een minimum. het enige wat overblijft is: warme en zuivere afvoerlucht!

 

Zonder ZeroFlame®

Normale verbranding van de pellets - incl. vlam.

Met ZeroFlame®

ZeroFlame® technologie - zonder vlam.

ZeroFlame OFF/ON - een directe vergelijking

 

In onze webanimatie kunt u de ZeroFlame technologie zelf aan- of uitzetten door op de ON/OFF knop te klikken.

 

ZeroFlame® in de praktijk

 

De zuiverste ÖkoFEN pelletverwarming aller tijden.

Getest door onderzoeksbureau TÜV 

Het fijnstofaandeel die het hoogefficiënte pelletverwarmingssysteem verlaat, is nauwelijks meetbaar. Dat betekent dat er wereldwijd een zeer bealngrijke bijdrage kan worden geleverd aan de bescherming van het milieu. Een praktische 9 uur durende test door TÜV Oostenrijk bevestigt officieel de uitstekende waarden en het unieke effect van de nieuwe technologie.

 

 

Praktijktest belastingscyclus

De 9u durende praktische belastingscyclustest is een dynamische cyclustest die de werkelijke werking van een verwarmingssysteem in onze regio weergeeft. Deze test is absoluut niet vergelijkbaar met andere statische testrapporten.

In het kleinste capaciteitsbereik omvat de emissietest één start en twee stops van de ketel.

 

 

Praktijktest belastingsscyclus over 9 uur

 

ZeroFlame® in vergelijking met stookolie

 

De omvang van de innovatie is duidelijk zichtbaar in vergelijking met andere vormen van verwarming.

Uit vergelijkingen met de resultaten van een studie van het Duitse federale milieuagentschap blijkt dat in de praktijk een bestaand verwarmingssysteem met stookolie een hogere fijnstofbelasting heeft dan de nieuwe technologie. Vanwege de complexe stroomopwaartse keten (rekening houdend met de uitgaven voor energieopwekking, energieomzetting, transport, etc.) is pelletverwarming met ZeroFlame® technologie daarom ook een topoplossing op het gebied van luchtvervuilingbeheersing.

Bron: Emissiebalans van hernieuwbare energiebronnen - bepaling van de vermeden emissies in 2018, Duits Federaal Milieuagentschap.

 

 

Voor een duurzame toekomst.

De totale milieuvoordelen zijn aanzienlijk - vooral gezien de ongeveer 18 miljoen verwarmingssystemen met stookolie in Europa die nog moeten worden vervangen.

Dankzij de innovatieve ZeroFlame® technologie is een CO2-neutrale uitvoering mogelijk en biedt het tegelijkertijd een aanzienlijk besparingspotentieel in de uitstoot van fijnstof.

 

 

(klik op de afbeelding voor een vergroting)