Wat is condensatietechniek (HR-techniek)?

Het plus aan efficiëntie

Bij de normale verbranding ontwijkt de waterdamp in de vorm van rookgas ongebruikt door de schoorsteen. Bij de HR-techniek (HR = Hoog Rendement) wordt daarentegen bij de verbranding van de pellets ook de restwarmte uit het rookgas gebruikt. Daartoe wordt de waterdamp afgekoeld tot onder de condensatietemperatuur. Daarbij ontstaat vloeibaar condensaat dat bij de omvorming warmte afgeeft. Deze extra warmte-opbrengst wordt aan het verwarmingssysteem overgedragen en kan zo alsnog worden gebruikt.

Verwarmingen met HR-techniek benutten het energiegehalte uit het rookgas van de pellets vrijwel volledig. Deze extra benutting van circa 16,3% bij pellets is tegelijkertijd de energiebesparing die mogelijk is door de HR-technologie. Dat bespaart geld. Zo bereiken HR-apparaten zoals de Pellematic Condens rendementen van maximaal 107,3%.

Door de HR-techniek wordt het rookgas helemaal natuurlijk extra gereinigd: de emissies liggen daarmee duidelijk onder de wettelijke grenswaarden. Pelletketels met HR-techniek bereiken een 40 - 50% lagere stofemissie dan de standaard ketel zonder HR-techniek. Moderne pelletverwarmingen kunnen daarom ook wat emissies betreft op geen enkele manier worden vergeleken met oude houtketels. Zo helpt een HR-ketel niet alleen de energiekosten te verlagen, maar bovendien ook het klimaat te beschermen.

Op basis van de hoge efficiëntie bij zeer lage emissies worden HR-pelletketels door de overheid bovendien aantrekkelijk gesubsidieerd.

Voorwaarden voor de inbouw van een HR-ketel:

  • een corrosiebestendige schoorsteen
  • retourtemperaturen van ongeveer 30-40 graden
  • de ketel moet een afvoer hebben voor het condensaatMeer begrippen

De verbrandingswaarde is een maat voor de warmte-energie die vrijkomt bij de verbranding en aansluitende afkoeling tot de begintemperatuur van het brandbare mengsel, waarbij het verbrandingswater dampvormig is. De verbrandingswaarde van waterstofrijke brandstoffen is daarom duidelijk lager dan hun verbrandingswaarde / verwarmingsvermogen.

Het verwarmingsvermogen is een maat voor de warmte-energie van een brandstof die vrijkomt bij de verbranding en aansluitende afkoeling van de verbrandingsgassen tot 25 graden Celsius, inclusief hun condensatie. In het meetellen van de vrijkomende energie van de weer condenserende waterdamp ligt het grote verschil met de verbrandingswaarde.

Verwarmingsvermogen = verbrandingswaarde + condensatiewarmte

Het rendement beschrijft, hoeveel van de toegevoerde energie daadwerkelijk wordt gebruikt. Onze ÖkoFEN pelletverwarmingen werken erg effectief, kunnen het energiegehalte optimaal gebruiken en erg efficiënt met pellets stoken.
Het rendement van onze moderne pelletverwarmingen ligt zelfs hoger dan 100%, aangezien voor de vergelijkbaarheid met alle andere pelletverwarmingen op de markt ‘vanuit’ de verbrandingswaarde wordt gerekend, dat is actueel door de EN 303 - 5 stand van de techniek. (Wanneer als referentiewaarde de verbrandingswaarde van de brandstof wordt gebruikt, zijn rendementen van meer dan 100% fysisch natuurlijk niet mogelijk.)

Terug