05.10.2022

Project Gare du Nord

Duurzaam verwarmen, zonder fossiele brandstoen;
Biomassa en zonnepanelen

Meer dan twee-derde van de energie in de huishoudens wordt gebruikt voor verwarming. Houtpellets zijn een vorm van
biomassa, en de enige brandstof die gebruikt kan worden om op een 100% hernieuwbare, comfortabele en klimaat vriendelijke
manier warmte op te wekken. Houtpellets zijn niet houten pallets, waar goederen mee vervoerd
worden, om misverstanden te voorkomen. Houtpellets zijn geperste korrels van houtafval zoals zaagsel.
Er worden geen bomen gekapt om houtpellets te vervaardigen. Pellets worden gemaakt van restafval van de houtindustrie, en van
groenafval dat in de regio door onkruidverwijdering vrijkomt. Er wordt steeds meer met een hernieuwbaar product als hout
gebouwd, omdat het in tegenstelling tot staal en aluminium weer opnieuw geplant kan worden. Daarom komt er ook steeds meer
houtafval vrij. Bij houtverwerkende bedrijven ontstaat ca 40% aan houtafval; zaagsel etc. Van de toenemende hoeveelheid afval worden zonder lijm of andere toevoegingen de houtpellets geperst.

CO2 Neutraal

Tijdens de groeifase neemt een boom CO2 op. Als een boom vervolgens in de natuur doodgaat, komt die CO2
weer vrij.

Dezelfde CO2 komt ook vrij als je hout verbrandt. Maar dan kun je er wel iets nuttigs mee doen; huizen verwarmen bijvoorbeeld.
Zo is er een balans in CO2 uitstoot en CO2 opname. Bij fossiele brandstoen als kolen, olie en gas wordt wel de CO2 uitgestoten, maar niet opgenomen. Elektra voor warmtepompen wordt nog steeds grotendeels met gas- of kolencentrales opgewekt. Grijze energie
Grijze energie is de traditionele energie die nodig is om de houtpellets te produceren en te vervoeren. De grijze energie voor
houtpellets omvat ca 33% van de grijze energie die nodig is om aardgas bij een woning te krijgen.

Fijnstof

De fijnstof die bij verbranding van houtpellets vrijkomt omvat 85% minder fijnstof dan die bij een open haard vrijkomt. De pelletketels van Ökofen voldoen aan de geldende EU normen. Door toepassing van de juiste ketel, het juist ontworpen  rookgasafvoerkanaal en het gebruik van EU gecertificeerde houtpellets met “better biomass label”, vindt een zeer schone verbranding plaats en blij de fijnstofuitstoot ruim binnen de toegestane norm. Daarbij te bedenken dat dit gezamenlijke systeem 27 individuele gasgestookte ketels vervangt.

Verwarming en warm tapwater

Voor het verwarmings- en warmwater opwekkingssyteem in het project Gare du Nord is er gekozen voor een lokale opwekking.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van Ökofen pelletketels. Deze Oostenrijkse pelletketel fabrikant hee de eerste Pelletketel 34 jaar geleden gebouwd en was de eerste ketel fabrikant die zich  alleen maar hee toegelegd op de Pellet verbrandingstechniek.
De Pellematic Condens is gebaseerd op de bewezen techniek van de Pellematic serie. Deze condenserende ketels hebben een
rendement van 102,7% en label A++. Het grote voordeel van deze ketels voor de gebruikers is het automatische karakter; automatische as-verwijdering, automatische doormeldingen bij leeg raken van de pelletvoorrraad, automatisch pellet-toevoer d.m.v. een aanzuigsysteem, kortom deze ketels zijn gebouwd voor bedrijfzekerheid.

Pelletketelinstallatie met buffervat In het project Gare du Nord wordt water warm gemaakt d.m.v Ökofen Condenserende Pelletketels. Dit warme water wordt opgeslagen in een geïsoleerd buervat. Daarna worden middels een warmtenet de woningen voorzien van warm water voor de centrale verwarming en het warme tapwater. In de woningen en appartementen wordt dit warme water middels een warmte-afgieset omgezet naar warm tapwater en water voor de vloerverwarming. De vloerverwarming wordt geregeld met een kamerthermostaat. Iedere woning en/of appartement wordt voorzien van een eigen verbruiksmeter. D.m.v. een maandelijks voorschotbedrag wordt gezamenlijk geld gespaard om de pelletkorrels te betalen. Eenmaal per jaar kan m.b.v. de verbruiksmeter de jaarafrekening worden opgemaakt. De installatie en opslag zijn niet brandgevaarlijk. De pelletkorrels
zijn met een aansteker niet aan te steken. Veel minder gevaarlijk dan een traditionele gasinstallatie. Verwarmen op pelletkorrels is goedkoper dan verwarmen met gas of electra. Zowel qua verbruik als onderhoud. De voorraad pelletkorrels wordt op aangeven van het internet signaal van het verwarmingssysteem 3 a 4 keer per jaar gevuld.

Voordelig

De prijsvergelijking van gas, olie en pellets toont het aan: de prijs van pellets is gunstig en stabiel. Met pellets kunt u uw verwarmingskosten op voorhand betrouwbaar berekenen. 

Milieuvriendelijk

Pellets verbranden CO2 -neutraal. Tijdens het groeien nemen bomen CO2 op die bij de verbranding (net zo goed als bij de natuurlijke verrotting in het bos) weer wordt afgegeven.